Wednesday, March 30, 2011

YANG TERUTAMA: Koleksi Seni Bekas Duta-duta Besar Malaysia


Yang Terutama adalah sebuah pameran yang menghimpunkan koleksi karya hasil koleksi peribadi daripada 14 orang bekas duta besar Malaysia yang telah dijemput khas untuk pameran ini.
Pameran ini selain daripada ingin melihat kaitan koleksi peribadi duta, ia juga sebagai satu simbolik penyataan terima kasih kepada para duta dan Kementerian Luar Negeri yang telah, akan dan sentiasa memberikan kerjasama serta sokongan kepada institusi seni di Malaysia.


____________________
Exhibition Open
14 March - 24 April 2011
Gallery 2A

No comments: